کد آگهی
356
تاریخ انتشار1400-02-18
مناقصه گذاربهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
عنوان آگهیمناقصه خرید متریال روشنایی و دوربین ها...
شرح آگهیمناقصه خرید متریال روشنایی و دوربین های مدار بسته نیروگاه شهید مدحج اهواز (زرگان)
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین400,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-02-22
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحاتhttps://tenders.sabaom.com