کد آگهی
969
تاریخ انتشار1400-06-20
مناقصه گذارفرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
عنوان آگهیمناقصه خرید لوازم یدکی عمومی روشنایی باند
شرح آگهیمناقصه خرید لوازم یدکی عمومی روشنایی باند
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-31
شماره تماس61023826
استانتهران
آدرسفرودگاه مهرآباد - خ معراج
توضیحاتستاد ایران