کد آگهی
999
تاریخ انتشار1400-06-27
مناقصه گذارتولید نیروی برق رامین استان خوزستان
عنوان آگهیمناقصه خرید لوازم روشنایی
شرح آگهیمناقصه خرید لوازم روشنایی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین1,000,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-06-28
شماره تماس06132266686
استانخوزستان
آدرساهواز- بلوار آیت اله بهبهانی- ابتدای بلوار شهید نواب صفوی
توضیحات