کد آگهی
154
تاریخ انتشار1400-01-17
مناقصه گذاردهیاری اسلام آباد
عنوان آگهیمناقصه خرید لوازم برق
شرح آگهیمناقصه خرید لوازم برق به منظور اجرای پروژه روشنایی بلوار پروین اعتصامی به متراژ تقریبی 1200 متر
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-01-24
شماره تماس
استانکرمان
آدرس
توضیحات