کد آگهی
1271
تاریخ انتشار1400-09-07
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان سمنان
عنوان آگهیمناقصه خرید لامپ 70 و 150 وات بخارسدیم
شرح آگهیمناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لامپ 70 و 150 وات بخارسدیم خرید لامپ 70و150وات بخارسدیم به شرح ذیل : لامپ 70 وات بخار سدیم 16.000 عدد لامپ 150 وات بخار سدیم 8.000 عدد
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-09-11
شماره تماس
استانسمنان
آدرس
توضیحات