کد آگهی
376
تاریخ انتشار1400-02-22
مناقصه گذارتوزیع برق شهرستان اصفهان
عنوان آگهیمناقصه خرید لامپ
شرح آگهیمناقصه خرید لامپ
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین1,533,960,000 ریال
دریافت اسناد1400-02-30
شماره تماس03132240691
استاناصفهان
آدرس
توضیحات