کد آگهی
762
تاریخ انتشار1400-05-09
مناقصه گذارپالایش نفت بندرعباس
عنوان آگهیمناقصه خرید فیتینگ مهتابی
شرح آگهیمناقصه خرید فیتینگ مهتابی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-16
شماره تماس
استانهرمزگان
آدرس
توضیحاتhttps://www.baorco.ir