کد آگهی
255
تاریخ انتشار1400-02-01
مناقصه گذارپالایش نفت بندرعباس
عنوان آگهیمناقصه خرید فیتینگ مهتابی
شرح آگهیمناقصه خرید فیتینگ مهتابی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانهرمزگان
آدرس
توضیحاتWWW.BAORCO.IR