کد آگهی
212
تاریخ انتشار1400-01-28
مناقصه گذارپالایش نفت بندرعباس
عنوان آگهیمناقصه خرید فیتینگ مهتابی
شرح آگهیمناقصه خرید فیتینگ مهتابی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-04
شماره تماس
استانهرمزگان
آدرس
توضیحاتhttps://www.baorco.ir