کد آگهی
13
تاریخ انتشار1399-12-06
مناقصه گذارشهرداری اشترینان لرستان
عنوان آگهیمناقصه خرید علایم راهنمایی و رانندگی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای خرید علایم راهنمایی و رانندگی (خرید تجهیزات ترافیکی) خرید علایم راهنمایی و رانندگی (خرید تجهیزات ترافیکی) انواع چراغ راهنما ی سه و تک خانه و فلش جهت نمای سه خانه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-14
شماره تماس
استانلرستان
آدرس
توضیحات