کد آگهی
953
تاریخ انتشار1400-06-16
مناقصه گذارفرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
عنوان آگهیمناقصه خرید سیستم روشنایی PALS CATI
شرح آگهیمناقصه خرید سیستم روشنایی PALS CATI فرودگاههای آبادان و ساری
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-31
شماره تماس61023826
استانخوزستان
آدرسفرودگاه مهرآباد - خیابان معراج - ساختمان اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
توضیحاتhttps://www.airport.ir---www.setadiran.ir