کد آگهی
1130
تاریخ انتشار1400-08-11
مناقصه گذارفرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
عنوان آگهیمناقصه خرید سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه خرید سیستم روشنایی pals cati فرودگاههای آبادان و ساری
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-08-22
شماره تماس02163148280
استانخوزستان
آدرس
توضیحاتستاد ایران