کد آگهی
861
تاریخ انتشار1400-05-30
مناقصه گذارشهرداری قم
عنوان آگهیمناقصه خرید دو دستگاه تلویزیون شهری
شرح آگهیمناقصه خرید دو دستگاه تلویزیون شهری
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-06
شماره تماس
استانقم
آدرس
توضیحاتhttp://peyman.qom.ir