کد آگهی
887
تاریخ انتشار1400-06-06
مناقصه گذارشهرداری قم
عنوان آگهیمناقصه خرید دو دستگاه تلویزیون شهری
شرح آگهیمناقصه خرید دو دستگاه تلویزیون شهری
مبلغ برآورد مالی25,000,000,000 ریال
مبلغ تضمین1,250,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-06-16
شماره تماس02536104333
استانقم
آدرسقم-بلوار امام موسی صدر-جنب بوستان شهیدبنیادی
توضیحات