کد آگهی
832
تاریخ انتشار1400-05-19
مناقصه گذارتولیدی مواد اولیه دارویی البرز بالک
عنوان آگهیمناقصه خرید تعداد 40 عدد چراغ استریلوکس توکار LED
شرح آگهیمناقصه خرید تعداد 40 عدد چراغ استریلوکس توکار LED بـرنـد مازی نور
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-20
شماره تماس88940230
استانالبرز
آدرس
توضیحات