کد آگهی
4
تاریخ انتشار1399-12-04
مناقصه گذارفناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
عنوان آگهیمناقصه خرید تجهیزات ساخت سازه و نصب و راه اندازی تجهیزات نمایشگر
شرح آگهیمناقصه خرید تجهیزات ساخت سازه و نصب و راه اندازی تجهیزات نمایشگر پهن پیکر
مبلغ برآورد مالی7,600,000,000 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد0000-00-00
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحاتwww.ets.mashhad.ir