کد آگهی
116
تاریخ انتشار1399-12-26
مناقصه گذارشهرداری مشهد
عنوان آگهیمناقصه خرید تجهیزات ساخت سازه
شرح آگهیمناقصه خرید تجهیزات ساخت سازه و نصب راه اندازی تجهیزات نمایشگر پهن پیکر
مبلغ برآورد مالی7,600,000,000 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحاتWWW.ETS.MASHHAD.IR