کد آگهی
378
تاریخ انتشار1400-02-22
مناقصه گذارپالایش گاز شهید هاشمی نژاد
عنوان آگهیمناقصه خرید تجهیزات روشنایی و پریز ...
شرح آگهیمناقصه خرید تجهیزات روشنایی و پریز و پلاگ ضد انفجار با متعلقات نصب (تولید داخل کشور)
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین351,500,000 ریال
دریافت اسناد1400-03-08
شماره تماس051-37285024
استانخراسان رضوی
آدرسمشهد، خيابان آبكوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255 ،شركت پالايش گاز شهيد هاشمي نژاد– دبيرخانه كميسيون مناقصات
توضیحاتhttp://www.nigc-khangiran.ir----www.setadiran.ir