کد آگهی
117
تاریخ انتشار1399-12-26
مناقصه گذارفناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
عنوان آگهیمناقصه خرید تجهیزات، ساخت سازه و نصب و راه اندازی
شرح آگهیمناقصه خرید تجهیزات، ساخت سازه و نصب و راه اندازی تجهیزات نمایشگر پهن پیکر
مبلغ برآورد مالی7,600,000,000 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحاتwww.ets.mashhad.ir