کد آگهی
1292
تاریخ انتشار1400-09-08
مناقصه گذارنقش اول کیفیت
عنوان آگهیمناقصه خرید تابلو بک لایت دو طرفه
شرح آگهیمناقصه خرید تابلو بک لایت دو طرفه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین400,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-09-13
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttps://tenders.nak-mci.ir