کد آگهی
1052
تاریخ انتشار1400-07-14
مناقصه گذار آب و فاضلاب استان خراسان شمالی سهامی خاص
عنوان آگهیمناقصه خرید برج روشنایی و پروژکتور
شرح آگهیمناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید برج روشنایی و پروژکتور مطابق مشخصات فنی پیوست خرید برج روشنایی و پروژکتور مطابق مشخصات فنی پیوست
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-20
شماره تماس
استانخراسان شمالی
آدرس
توضیحات