کد آگهی
879
تاریخ انتشار1400-06-03
مناقصه گذارمناقصه خرید بازوی چراغ
عنوان آگهیمناقصه خرید بازوی چراغ
شرح آگهیمناقصه خرید بازوی چراغ 60 سانتیمتری
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین832,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-06-14
شماره تماس04432232113
استانآذربایجان غربی
آدرسستاد ایران
توضیحات