کد آگهی
978
تاریخ انتشار1400-06-21
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع چراغ خیابانی led
شرح آگهیمناقصه خرید انواع چراغ خیابانی led
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین3,188,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-06-28
شماره تماس04431104305
استانآذربایجان غربی
آدرسارومیه-بلوار ارتش-سربازان گمنام ارتش
توضیحاتستاد ایران