کد آگهی
968
تاریخ انتشار1400-06-20
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع چراغ خیابانی LED
شرح آگهیمناقصه خرید انواع چراغ خیابانی LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین3,188,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-06-28
شماره تماس0443110
استانآذربایجان غربی
آدرسارومیه - بلوار ارتش - سربازان گمنام
توضیحاتستاد ایران - www.tavanir.org.ir