کد آگهی
915
تاریخ انتشار1400-06-10
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق غرب مازندران
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع چراغ خیابانی
شرح آگهیمناقصه خرید انواع چراغ خیابانی 70 وات سدیم به تعداد 2475 دستگاه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین833,613,000 ریال
دریافت اسناد1400-06-14
شماره تماس
استانمازندران
آدرسستاد ایران
توضیحات