کد آگهی
113
تاریخ انتشار1399-12-25
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق مشهد
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع چراغ خیابانی
شرح آگهیمناقصه خرید انواع چراغ خیابانی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-29
شماره تماس37673474
استانخراسان رضوی
آدرسمشهد-نبش خیام جنوبی 31
توضیحاتستاد ایران