کد آگهی
119
تاریخ انتشار1399-12-26
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق شهرستان مشهد
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع چراغ خیابانی
شرح آگهیمناقصه خرید انواع چراغ خیابانی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-30
شماره تماس37673474
استانخراسان رضوی
آدرسمشهد - بلوار خیام - نبش خیام جنوبی 31
توضیحاتستاد ایران - www.meedc.ir