کد آگهی
839
تاریخ انتشار1400-05-20
مناقصه گذاربهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع لامپ LED
شرح آگهیمناقصه خرید انواع لامپ LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین705,000,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس07132128402
استانفارس
آدرس
توضیحات