کد آگهی
685
تاریخ انتشار1400-04-20
مناقصه گذارراه آهن شهری تهران و حومه
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع لامپ و قاب ...
شرح آگهیمناقصه خرید انواع لامپ و قاب چراغ روشنایی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین670,000,000ریال
دریافت اسناد1400-05-02
شماره تماس (آقای موسوی:64538589)
استانتهران
آدرسمحل دریافت پیشنهاد : مرکز دریافت اسناد معاملات شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به نشانی: تهران – خیابان انقلاب اسلامی – تقاطع حافظ – شماره 956 – ساختمان مرکزی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه – طبقه همکف – اتاق 005
توضیحاتhttps://metro.tehran.ir