کد آگهی
771
تاریخ انتشار1400-05-10
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان مرکزی
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع لامپ
شرح آگهیمناقصه خرید انواع لامپ
مبلغ برآورد مالی62,725,000,000 ریال
مبلغ تضمین2,531,750,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانمرکزی
آدرسستاد ایران
توضیحات