کد آگهی
786
تاریخ انتشار1400-05-12
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان مرکزی
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع لامپ
شرح آگهیمناقصه خرید انواع لامپ
مبلغ برآورد مالی62,725,000,000 ریال
مبلغ تضمین2,531,750,000 ریال
دریافت اسناد1400-05-24
شماره تماس08633245248
استانمرکزی
آدرساراک - میدان دارایی - خ امام موسی صدر
توضیحاتستاد ایران