کد آگهی
1066
تاریخ انتشار1400-07-19
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان فارس
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع لامپ
شرح آگهیمناقصه خرید انواع لامپ بخار سدیم و LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-24
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتسامانه تدارکات الکترونیک دولت