کد آگهی
291
تاریخ انتشار1400-02-06
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان بوشهر
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع لامپ
شرح آگهیمناقصه خرید انواع لامپ بخار سدیم پر فشار
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین1,759,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-02-13
شماره تماس
استانبوشهر
آدرس
توضیحاتhttp://tender.tavanir.org.ir---www.setadiran.ir