کد آگهی
1074
تاریخ انتشار1400-07-20
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان فارس
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع لامپ بخار سدیم و LED
شرح آگهیمناقصه خرید انواع لامپ بخار سدیم و LED
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-24
شماره تماس07132318617
استانفارس
آدرسستاد ایران
توضیحات