کد آگهی
673
تاریخ انتشار1400-04-14
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع ترانس ولتاژ لامپ
شرح آگهیمناقصه خرید انواع ترانس ولتاژ لامپ
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین895,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-04-21
شماره تماس
استانآذربایجان غربی
آدرسارومیه - بلوار ارتش - سربازان گمنام
توضیحاتستاد ایران - www.tavanir.org.ir