کد آگهی
914
تاریخ انتشار1400-06-10
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان کهکیلویه و بویراحمد
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع تجهیزات روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع تجهیزات روشنایی(چراغ-پایه چراغ-لامپ) خرید انواع تجهیزات روشنایی(چراغ-پایه چراغ-لامپ)
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-16
شماره تماس
استانکهگیلویه و بویر احمد
آدرس
توضیحات