کد آگهی
324
تاریخ انتشار1400-02-12
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان مرکزی
عنوان آگهیمناقصه خرید انواع بازوی چراغ فلزی
شرح آگهیمناقصه خرید انواع بازوی چراغ فلزی
مبلغ برآورد مالی7,050,000,000 ریال
مبلغ تضمین577,500,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس08632226023
استانمرکزی
آدرساراک - خ امام موسی صدر
توضیحاتستاد ایران