کد آگهی
791
تاریخ انتشار1400-05-13
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
عنوان آگهیمناقصه خرید اقلام روشنایی معاب
شرح آگهیمناقصه خرید اقلام روشنایی معابر شامل پایه فلزی 10/5 متری و چراغ LED بازو چراغ
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرسستاد ایران
توضیحات