کد آگهی
852
تاریخ انتشار1400-05-24
مناقصه گذارگاز استان اردبیل
عنوان آگهیمناقصه خرید اقلام روشنایی
شرح آگهیمناقصه خرید اقلام روشنایی ایستگاههای تقلیل فشار گاز
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین554,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-06-03
شماره تماس04533743782
استاناردبیل
آدرس
توضیحاتستاد ایران