کد آگهی
913
تاریخ انتشار1400-06-10
مناقصه گذارفرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی)
عنوان آگهیمناقصه خرید ، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی سطوح پروازی باند 29 چپ مهرآباد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی سطوح پروازی باند 29 چپ مهرآباد
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-20
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحات