کد آگهی
568
تاریخ انتشار1400-03-23
مناقصه گذارگروه 401 فناوری اطلاعات نزاجا
عنوان آگهیمناقصه خریداری دو دستگاه تلویزیون شهری
شرح آگهیمناقصه خریداری دو دستگاه تلویزیون شهری نصب بر روی خودرو ایسوز
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-05
شماره تماس
استانتهران
آدرستهران-مینی سیتی-بزرگراه ارتش
توضیحات