کد آگهی
743
تاریخ انتشار1400-05-05
مناقصه گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان
عنوان آگهیمناقصه خرید، نصب و راه اندازی ٢۵ عدد تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمناقصه خرید، نصب و راه اندازی ٢۵ عدد تابلو تبلیغاتی ۴*٣ عمودی (استرابورد) در سطح شهر همدان
مبلغ برآورد مالی12,151,862,000 ریال
مبلغ تضمین610,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-05-13
شماره تماس٣٨٢١۴٩٢١ -- 38214920
استانهمدان
آدرس واحد امور قراردادهای سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری همدان واقع در (همدان – ميدان رسالت – ابتدای بلوار ولايت - ساختمان معاونت خدمات شهري – طبقه دوم )
توضیحاتhttp://ets.hamedan.ir