کد آگهی
1112
تاریخ انتشار1400-07-27
مناقصه گذارفرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی)
عنوان آگهیمناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی سطوح پروازی باند29 چپمهرآباد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی سطوح پروازی باند29 چپ مهرآباد
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-08-08
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحات