کد آگهی
1085
تاریخ انتشار1400-07-22
مناقصه گذارفرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
عنوان آگهیمناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی ...
شرح آگهیمناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی باند 29 چپ فرودگاه مهرآباد
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-08-08
شماره تماس61023826
استانتهران
آدرسفرودگاه مهرآباد - خیابان معراج - ساختمان اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران
توضیحاتhttps://www.airport.ir----www.setadiran.ir