کد آگهی
993
تاریخ انتشار1400-06-14
مناقصه گذارفرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
عنوان آگهیمناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی...
شرح آگهیمناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم روشنایی باند 29 چپ فرودگاه مهرآباد
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-06-20
شماره تماس61023826
استانتهران
آدرسفرودگاه مهرآباد - خیابان معراج - ساختمان اداره کل تدارکات و تامین تجهیزات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
توضیحاتwww.setadiran.ir----https://www.airport.ir