کد آگهی
361
تاریخ انتشار1400-02-19
مناقصه گذارشهرداری مشکین دشت
عنوان آگهیمناقصه جذب سرمایه گذار جهت ساخت و بهره برداری از سه دستگاه تلویزیون شهری
شرح آگهیمناقصه جذب سرمایه گذار جهت ساخت و بهره برداری از سه دستگاه تلویزیون شهری
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-30
شماره تماس02636204407
استانالبرز
آدرسبلوار امام خمینی- تقاطع بلوار شهید صیاد شیرازی
توضیحات