کد آگهی
337
تاریخ انتشار1400-02-13
مناقصه گذارشهرداری شاهدشهر
عنوان آگهیمناقصه جابجایی تیر برق
شرح آگهیمناقصه جابجایی تیر برقهای میدان امام
مبلغ برآورد مالی7,000,000,000 ریال
مبلغ تضمین350,000,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرسواحد عمران و دبیرخانه
توضیحات