کد آگهی
855
تاریخ انتشار1400-05-25
مناقصه گذارشهرداری منطقه 6 شیراز
عنوان آگهیمناقصه تکمیل و حمل و نصب پل عابر پیاده
شرح آگهیمناقصه تکمیل و حمل و نصب پل عابر پیاده در بلوار پرستار
مبلغ برآورد مالی8,764,541,178 ریال
مبلغ تضمین440,000,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس36391699
استانفارس
آدرسشیراز-گلدشت معالی اباد-شهرداری منطقه 6
توضیحات