کد آگهی
812
تاریخ انتشار1400-05-17
مناقصه گذارشهرداری منطقه 4 مشهد
عنوان آگهیمناقصه تکمیل روشنایی بوستان...
شرح آگهیمناقصه تکمیل روشنایی بوستان ارم
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-19
شماره تماس31294064
استانخراسان رضوی
آدرسمحل تحویل پیشنهاد : مشهد بزرگراه شهید بابانظر نبش بابانظر42 شهرداری منطقه 4 طبقه 1 امور پشتیبانی-اقای شاه حسینی
توضیحاتets.mashhad.ir---https://www.mashhad.ir