کد آگهی
701
تاریخ انتشار1400-04-24
مناقصه گذارکانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
عنوان آگهیمناقصه تولید و تامین 10 هزار جفت پلاک ترانزیت
شرح آگهیمناقصه تولید و تامین 10 هزار جفت پلاک ترانزیت
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-02
شماره تماس
استانتهران
آدرستهران-خ آزادی-نبش خ شهید قانعی
توضیحات